Јане Алтипармаков: За национализмот и за потребата од нова хуманост и толерантност / Jane Altiparmakov: Për nacionalizmin dhe nevojën për një humanizëm dhe...

„Национализмот само те учи како да мразиш луѓе што никогаш не си ги сретнал и да се гордееш со работи што немаат никаква врска...

Националистичкото предизборие

Овие избори, како и претходните (2020), ги обележува една константа во нашата држава кога станува збор за мобилизацијата на граѓаните и егзекуцијата на тоа...

Ана Тодоровска: Свесните заедници како противотров на современото отуѓување / Ana Todorovska: Komunitetet e vetëdijshme si kundërhelm ndaj tjetërsimit bashkëkohor

Заедницата е интегрален дел на човештвото и таа се манифестира преку најразлични форми низ историјата, уште од најраните општества. Некои обележја на заедниците се...

Мариглен Демири: Национализмот во општеството и влијанието врз десницата, па и левицата / Mariglen Demiri: Nacionalizmi në shoqëri dhe ndikimi ndaj të djathtës...

Доколку само пред 8 години, справувањето со национализмот во нашето општество беше еден од главните императиви во насока на еманципирање на општеството (без разлика...

Александар Митров: Раздели па запеј – има уште два три дела за да биде цела / Aleksandër Mitrov: Nda dhe këndo – ka edhe...

Создаваме политичка реалност која се базира на човечки интерес и конфликт. Индивидуален, партнерски, семеен, маалски, селски, градски, корпорациски, општински, регионален, национален, интернационален. Ако отвориме...

Руфат Јашари: Токсично соживотарење / Rufat Jashari: Bashkëjetesë toksike

Нездравата политичка кондиција при која живееме иницира страшни меѓуетнички нарушувања, состојба која предизвикува екстремни националистички вознеси, но дури и директни судири како финален продукт,...

Здравко Савески: Национализмот и индивидуализмот / Zdravko Saveski: Nacionalizmi dhe individualizmi

Во последните години и национализмот и индивидуализмот бележат значителен подем. Како во Македонија, така и во светот. Нивното идентификување, разбирањето на нивниот однос и...

Васко Гичевски: Трагајќи по изгубеното / Vasko Giçevski: Në kërkim të të humburës

Современите балкански општествено-политички заедници би можеле да ги опишеме најлесно со синтагмата „трагање по изгубеното“. Со ова би можело да се опише она што...

Мариглен Демири: „Отпорот и минатото“

Прашањето добива на интензитет уште повеќе кога еве веќе навршија 7 години од почетокот на т.н. Шарена револуција, за некои почетокот, за некои крајот на т.н. отпор кој за некои започна во 2009 година и траеше речиси до крајот на владеењето на Груевски и компанијата, за други започнат беше одамна, меѓутоа добиваше форми на различна актуалност, во зависност од политичкиот формат. Овие вториве, не се согласуваат со крајот на т.н. отпор, повикувајќи се на (меѓу)зависноста на формата од материјата. Оваа вторава пак, низ годиниве се менуваше исто како што се менува животот во светот катадневно, како потребите во животот, како што сите ние старееме, накрај стануваме и прашина. Сето ова со мала доза на патетика, за да се остане доследен на целта на текстов да досегне до љубителите на патетиката и на надежта како последен стадиум.