Video thumbnail
Каде потфрла грижата за лицата со ретки болести/Ku mungon kujdesi për njerëzit me sëmundje të rralla
21:34
Video thumbnail
Жените во герилските борби / Gratë në luftat guerile
17:58
Video thumbnail
Спорт - рекреативна или профитабилна активност? / Sport - aktivitet rekreativ apo fitimprurës?
20:09
Video thumbnail
Пензионерите не се талогот на општеството / Pensionistët nuk janë llumi i shoqërisë
32:09
Video thumbnail
Каде оди светот денес? / Ku po shkon bota sot?
26:20
Video thumbnail
Интернационално будење на работничката класа / Zgjimi internacional i klasës punëtore
18:51
Video thumbnail
Што можеме да дознаеме преку уметноста? / Çfarë mund të mësojmë përmes artit?
22:45
Video thumbnail
Слободата на говор и дезинформациите / Liria e fjalës dhe dezinformimi
19:03
Video thumbnail
Револуционерството како повик за слобода / Revolucionizmi si thirrje për liri
31:54
Video thumbnail
Како до изградба на слободни индивидуи? / Si të ndërtojmë individë të lirë?
21:43
Video thumbnail
Државата, пречка за лицата со атипичен развој / Shteti, pengesë për njerëzit me zhvillim atipik
26:41
Video thumbnail
Каде се скрши активистичкиот отпор? / Ku u thye rezistenca aktiviste?
28:45
Video thumbnail
Кој може да се храни здраво? / Kush mund të ushqehet shëndetshëm?
28:05
Video thumbnail
Во земјоделството, „големиот го јаде малиот“/Në bujqësi, "i madhi ha të voglin".
25:14
Video thumbnail
Уништувањето како предуслов за либерализација / Shkatërrimi si parakusht për liberalizim
17:14
Video thumbnail
Каков треба да биде третманот на уличните животни?/Cili duhet të jetë trajtimi i kafshëve të rrugës?
16:22
Video thumbnail
Кој ги заштитува т.н продавници за пари? / Kush i mbron të ashtuquajturat dyqane për para?
25:37
Video thumbnail
Театарот неодделен дел од луѓето / Teatri pjesë e pandashme prej njerëzve
15:24
Video thumbnail
Перманентните кризи на капитализмот/Krizat permanente të kapitalizmit
22:47
Video thumbnail
Бездомништво, реалност која се игнорира / Të pastrehë, realitet i injoruar
23:32
Video thumbnail
Колку знаеме за трговијата со луѓе? / Sa dimë për trafikimin e qenieve njerëzore?
21:42
Video thumbnail
Пермакултурата како начин на живот / Permakultura si mënyrë jetese
24:49
Video thumbnail
Кој ја загадува животната средина? / Kush e ndot mjedisin jetësor?
23:46
Video thumbnail
Колективните договори на удар! / Kontratat kolektive nën sulm!
34:14
Video thumbnail
Односот меѓу квир-от и општеството / Marrëdhënia midis queer-it dhe shoqërisë
21:10
Video thumbnail
Pozita socio-politike e gruas në shoqëri / Социо-политичката положба на жената во општеството
21:38
Video thumbnail
Неколку тези за образованието / Disa teza rreth arsimit
25:22
Video thumbnail
Социјални центри - искуства од Скопје / Qendra sociale-përvoja nga Shkupi
21:55
Video thumbnail
Инфлација - затишје пред бура / Inflacioni - qetësia para stuhisë
27:53
Video thumbnail
Политичка колекција пролет/лето – Многу врева за ништо
16:43
Video thumbnail
За потребата од синдикално активни просветни работници
29:02
Video thumbnail
Правната држава како празна идеолошка флоскула
22:01
Video thumbnail
Новогодишно интервју на Социјалниот центар „Дуња“
14:54
Video thumbnail
Формирањето, развојот и распаѓањето на СФРЈ
01:18:05
Video thumbnail
Кому служи консумеризмот?
37:39
Video thumbnail
Авганистан - 40 години војна
44:21
Video thumbnail
Праксата на зелениот квир комунизам
08:41
Video thumbnail
Парада на гордоста - стигма, протест, прослава?
33:09
Video thumbnail
Нациите и национализмот на Балканот. Генеза.
51:12
Video thumbnail
Рудар - кандидат за пратеник / Minator - kandidat për deputet
15:21
Video thumbnail
Ромите во Македонија - помеѓу заложбите и реалноста
31:24
Video thumbnail
8-ми Март и положбата на жената во капитализам
39:32
Video thumbnail
Работа во услови на пандемија
21:11
Video thumbnail
Просветните реформи треба да нѐ просветлат
39:15
Video thumbnail
Година на рецесија и осиромашување, но не за сите
24:57
Video thumbnail
Кој е виновен за „Јавна соба“ и што треба да се прави?
23:00
Video thumbnail
Хронично болните оставени на милост и немилост на државата
20:54
Video thumbnail
Бедата и борбата на работничката класа во Албанија / Mjerimi dhe lufta e klasës punëtore në Shqipëri
30:16
Video thumbnail
Македонија и Бугарија на бојното поле на историјата
44:48
Video thumbnail
Мотивот на младите за протестирање / Motivi i të rrinjëve për të protestuar
09:55