Јане Алтипармаков: За национализмот и за потребата од нова хуманост и толерантност / Jane Altiparmakov: Për nacionalizmin dhe nevojën për një humanizëm dhe...

„Национализмот само те учи како да мразиш луѓе што никогаш не си ги сретнал и да се гордееш со работи што немаат никаква врска...

Националистичкото предизборие

Овие избори, како и претходните (2020), ги обележува една константа во нашата држава кога станува збор за мобилизацијата на граѓаните и егзекуцијата на тоа...

Ана Тодоровска: Свесните заедници како противотров на современото отуѓување / Ana Todorovska: Komunitetet e vetëdijshme si kundërhelm ndaj tjetërsimit bashkëkohor

Заедницата е интегрален дел на човештвото и таа се манифестира преку најразлични форми низ историјата, уште од најраните општества. Некои обележја на заедниците се...

Став на Социјалистичка Зора за претстојните парламентарни и претседателски избори 2024

ВоведНа крајот на 20-тиот век заврши реставрацијата на капитализмот во Македонија. Поставен врз рушевините кои ги остави транзицијата, капитализмот ја истакна на површина владејачката...

Мариглен Демири: Национализмот во општеството и влијанието врз десницата, па и левицата / Mariglen Demiri: Nacionalizmi në shoqëri dhe ndikimi ndaj të djathtës...

Доколку само пред 8 години, справувањето со национализмот во нашето општество беше еден од главните императиви во насока на еманципирање на општеството (без разлика...

Александар Митров: Раздели па запеј – има уште два три дела за да биде цела / Aleksandër Mitrov: Nda dhe këndo – ka edhe...

Создаваме политичка реалност која се базира на човечки интерес и конфликт. Индивидуален, партнерски, семеен, маалски, селски, градски, корпорациски, општински, регионален, национален, интернационален. Ако отвориме...

Руфат Јашари: Токсично соживотарење / Rufat Jashari: Bashkëjetesë toksike

Нездравата политичка кондиција при која живееме иницира страшни меѓуетнички нарушувања, состојба која предизвикува екстремни националистички вознеси, но дури и директни судири како финален продукт,...

Здравко Савески: Национализмот и индивидуализмот / Zdravko Saveski: Nacionalizmi dhe individualizmi

Во последните години и национализмот и индивидуализмот бележат значителен подем. Како во Македонија, така и во светот. Нивното идентификување, разбирањето на нивниот однос и...

Васко Гичевски: Трагајќи по изгубеното / Vasko Giçevski: Në kërkim të të humburës

Современите балкански општествено-политички заедници би можеле да ги опишеме најлесно со синтагмата „трагање по изгубеното“. Со ова би можело да се опише она што...