домаСтавSimona Naumoska: "Lufta feministe e grave dhe vajzave të reja”

Simona Naumoska: “Lufta feministe e grave dhe vajzave të reja”

Поранешните вработени од фабриката денеска протестираа поради првостепената одлука на судијата од Основен суд Кавадарци. (ФОТО: СДК.МК) (https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/70-tekstilni-rabotnichki-od-kavadartsi-tuzhele-za-neisplateni-tri-plati-kavadarechkiot-sud-go-odbil-baraneto-i-dosudil-da-platat-20-iljadi-evra-za-sudski-troshotsi/?fbclid=IwAR1pNOgkk1O6e9PUflkxbB-v5Hb3n-jHaGKHzCq_SeABsQe2OhZDuIwkrcE)
Поранешните вработени од фабриката денеска протестираа поради првостепената одлука на судијата од Основен суд Кавадарци. (ФОТО: СДК.МК) (https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/70-tekstilni-rabotnichki-od-kavadartsi-tuzhele-za-neisplateni-tri-plati-kavadarechkiot-sud-go-odbil-baraneto-i-dosudil-da-platat-20-iljadi-evra-za-sudski-troshotsi/?fbclid=IwAR1pNOgkk1O6e9PUflkxbB-v5Hb3n-jHaGKHzCq_SeABsQe2OhZDuIwkrcE)

Në një luftë për supremacinë e një ideologjie dominuese në lidhje me pozitën e gruas në shoqërinë moderne, konservatorët dhe liberalët po i ndajnë gratë dhe vajzat e reja në dy anë – të parët pretendojnë se feminizmi është i tepërt dhe gratë tashmë kanë mjaft liri, dhe të dytët pretendojnë. që të gjitha gratë të jenë të bashkuara kundër patriarkatit si armiku i vetëm i përbashkët që i shtyp ato. Pikëpamjet në dukje të mbajtura tërheqin respektivisht gratë dhe vajzat e reja në njërën anë ose në tjetrën, por kur dikush kërkon më nga afër në këto “kuti thesari” del në përfundimin se kutitë nuk kanë “thesar” por janë të mbushura me diçka që nuk ka vlerë të rëndësishme.

Gratë dhe vajzat e reja duhet të shohin marrëdhëniet materiale, të jenë revolucionare dhe t’i bashkohen luftës së grave punëtore, sepse armiku i fshehur nën një maskë të shndritshme është kapitalizmi.

Anti-feminizmi konservator në epokën e internetit

Kjo ideologji nuk është e re, por në epokën e sotme të internetit, ajo ka marrë një vrull të ri me personazhe si Candace Owens, Jordan Peterson dhe vajza e tij Mikaela Peterson, Ben Shapiro, Andrew dhe Tristan Tate, Pearl Davis dhe shumë personalitete të tjera që kanë  platformat e tyre për të përhapur mesazhet e tyre. Edhe në vendin tonë ka personazhe të tillë interneti, por duke pasur parasysh famën e fundit të njërit prej tyre, si përfaqësues mund të përmendet YouTuberi Stefan Lazarov.

Ata janë ithtarë të kapitalizmit dhe besojnë se një njeri duhet të jetë i pasur dhe dominues. Ata mendojnë se gratë tashmë kanë mjaft liri, ndaj feministet, sipas tyre, po bëjnë një luftë boshe. Por përveç asaj “lirie”, gruaja duhet të synojë rolin e gruas dhe të nënës për kënaqësinë dhe shërbimin e burrit të saj, nga i cili varet edhe financiarisht. Ky shovinizëm mashkullor shkon vazhdimisht në drejtim të turpërimit të grave për seksualitetin e tyre, duke zhvlerësuar të gjitha karakteristikat e tjera të gruas dhe duke theksuar bukurinë dhe tërheqjen seksuale, “pastërtinë” dhe përulësinë si cilësitë më të larta të gruas.

Burimi i argumenteve të tyre është shpesh psikologjia evolucionare, duke deklaruar se pozicioni shoqëror i burrave dhe grave rrjedh nga natyra biologjike, shpesh duke thirrur disa marrëdhënie në bashkësitë historike primitive për të justifikuar pozicionet e burrave dhe grave dhe sjelljen seksuale të burrave ndaj grave. Fajësimi i viktimave të dhunës seksuale dhe fizike dhe relativizimi i sjelljes së autorëve, zakonisht rezulton nga pikëpamje të tilla, të plotësuara nga kontrolli i kudondodhur patriarkal i sjelljes së grave. Por jo vetëm që kjo degë e psikologjisë në përgjithësi nuk ka zbatim praktik në punën me pacientë, por shpesh kritikohet për mungesë të provave të forta, dhe disa shkrimtarë kanë argumentuar se veçanërisht në shoqëritë primitive të gjuetarëve-mbledhësve, pozita e gruas dhe burrit ishte shumë më tepër e barabartë nga sa mendojmë dhe se gratë gjithashtu kishin një rol në mbledhjen e ushqimit dhe përgjegjësive të tjera rreth komunitetit. Dominimi i patriarkatit nuk buron nga dallimet biologjike, por nga fuqia materiale që u është dhënë njerëzve gjatë historisë.

Gratë dhe vajzat e reja që përfaqësojnë ose padashur e përjetësojnë këtë ideologji duan të jenë tërheqëse për syrin e mashkullit, duke i bërë ato objektiva të lehta për reklama nga industria e bukurisë dhe modës dhe korporatat pas rrjeteve sociale. Kjo i bën ata konsumatorë më të mëdhenj për shkak të nevojës për një pamje më të mirë dhe më shumë vetëbesim. Ata duan të kenë një burrë që do t’i mbështesë financiarisht dhe duan të arrijnë atë që i kërkon burri i tyre: amvise dhe nënë, duke e vënë në të njëjtën kohë veten në një pozicion inferior seksual, si një objekt seksual, si një personi seksual me nxitje seksuale personale. Kujdesi për shtëpinë dhe amësia nuk janë gjëra të këqija, por në duart e këtyre ideologjive ato janë një mjet për të kontrolluar gratë. Vajzat klasifikohen ose si “madona” ose si “të lehta” që nuk janë për martesë. Ata mund të jenë më shpesh viktima të dhunës fizike dhe seksuale nga burrat në mjedisin e tyre, nëse këta burra në vete kanë të njëjtat vlera.

Përhapja e ideologjive të tilla shpesh “funksionon” midis të rinjve që nuk kanë ndërtuar ende një sistem vlerash solide, por edhe midis burrave të rritur që besojnë se brenda kornizës së sistemit kapitalist do të arrijnë një lloj zeniti financiar dhe shoqëror të predikuar nga propaganduesit e sistemit. “Mizogjinia është një nga pengesat më të mëdha për vetëdijen klasore, në atë që lejon njeriun e zakonshëm të fitojë një ndjenjë të rreme pushteti dhe në këtë mënyrë të identifikohet me burrat e klasës shfrytëzuese, kundër grave dhe burrave të klasës së tij,” shkruan proletari. feministja Esperanza Fonseca në deklaratën e tij për Andrew Tate.

Feminizmi liberal

Përderisa feminizmi liberal pranon se gratë janë ende të shtypura, ai ende nuk arrin të identifikojë shtypësin. Feminizmi liberal shfaqet në një pozicion antagonist ndaj ideologjive konservatore në lidhje me çështjet e grave, ndaj në përgjithësi e konsideron sistemin patriarkal si armikun e vetëm të gruas. Feministët liberalë nuk e marrin parasysh ndikimin e sistemit ekonomik.

Edhe pse trendit të feminizmit “Girl Boss” i ka ardhur fundi, në thelb nuk ka marrë fund, por është maskuar në forma të tjera. Sipas avokatëve, vlera më e madhe e një personi është liria individuale, kështu që liria individuale e grave është thelbi i luftës. Një grua duhet të synojë pavarësinë financiare dhe nëse një grua e pavarur financiarisht është në rolin e shefes dhe shfrytëzueses, kjo shihet si sukses. Duke i parë gratë si një klasë më vete (kjo është gjithashtu një kritikë e feminizmit radikal), i pengon gratë nga lufta e klasave dhe i bën ato të identifikohen më shumë me gratë e pasura sesa me burrat e klasës së tyre. Zonja e shtëpisë, pra gruaja e pasur, është në një pozicion financiar dhe social shumë më afër shefit mashkull sesa gruas punëtore. Clara Zetkin shkruan: “Lufta e gruas proletare për liri nuk mund të krahasohet me luftën e gruas borgjeze kundër burrave të klasës së saj. Përkundrazi, duhet të ketë një luftë të përbashkët me burrat e klasës së saj kundër të gjithë klasës së kapitalistëve”.

Liberalët flasin për autonominë trupore dhe të drejtën e gruas për të vendosur për trupin e saj. Ata thonë se shteti nuk guxon të ketë ndikim në trupin e tyre dhe të drejtën e abortit dhe nuk e kuptojnë ndikimin e tregut të lirë në trupin e femrës. Ata nuk arrijnë të kuptojnë se patriarkati është në thelb një fenomen social brenda një sistemi ekonomik që shtyp dhe shfrytëzon, jo një entitet i veçantë. Patriarkati është pjesë e kapitalizmit si sistem, ashtu siç ishte pjesë e feudalizmit dhe e skllavërisë.

Faji për shtypjen e grave kërkohet individualisht edhe tek disa figura si Andrew Tate, Lazarov apo Latas, duke i akuzuar për dyshime në vetvete, ego të pambrojtur, mendime megalomane dhe kotësi të madhe me vlera të përvetësuara mizogjene. Edhe pse psikologjikisht sigurisht që është kështu, këta burra janë ende produkt i sistemit që mbështet këto vlera. Sistemi i sotëm shpërblen një sjellje të tillë, njerëz të tillë profilizohen në pozita të larta të pushtetit ekonomik dhe klasa punëtore shtypet më tej dhe lufta e punës është atomizuar.

Faji për mosreagimin dhe mosparandalimin e dhunës ndaj gruas kërkohet në shtetin apo policinë jo reaguese, duke anashkaluar faktin se policia si mjet i shtetit klasor do ta trajtojë gjithmonë ndryshe një grua të varfër në krahasim me një grua të pasur.

Feminizmi liberal duket se ofron një luftë feministe, por duke mohuar ndarjen klasore nuk ofron zgjidhje thelbësore, kështu që është e vështirë për një grua apo vajzë të re të klasës punëtore të ndihet plotësisht e çliruar në ndjekjen e këtyre parimeve. Liria e arsimimit, e punës, e zgjedhjes nëse një grua dëshiron martesë apo fëmijë, shprehja e orientimit seksual dhe identitetit gjinor, dhe liria e një gruaje për të vendosur për trupin e saj që predikon feminizmi liberal, është në dispozicion vetëm për një grua që është në pozitë superiore financiarisht. Nëse kushtet materiale nuk plotësohen, shpesh gruaja jo vetëm që nuk ka para për të përballuar liri të tilla, por edhe nëse jeton në një mjedis konservator, një liri e tillë do të shtypet dhe gruaja individualisht nuk do të jetë pothuajse kurrë në gjendje të luftojë kundër atyre vlerave. Pra, duket sikur feminizmi liberal po përdor vetëm në mënyrë oportuniste identitetin e gruas për përfitimin individual të grave të pasura.

Ky feminizëm nuk sfidon hegjemoninë e klasës në pushtet, dhe ata që nuk janë anëtarë të klasës punëtore dhe më kot pretendojnë se janë bashkë në luftën e klasës me gruan punëtore, mund ta gjejnë veten në përshkrimin e Marksit dhe Engelsit për socializmin borgjez. Ata shkruajnë në manifestin komunist “Një pjesë e borgjezisë kërkon të përmirësojë kushtet e këqija shoqërore për të siguruar mbijetesën e shoqërisë borgjeze. …Borgjezët socialistë duan kushtet e jetesës së shoqërisë moderne, por pa luftën dhe rreziqet që lindin domosdoshmërisht prej tyre. Ata e duan shoqërinë ekzistuese duke hedhur poshtë ato elemente që revolucionarizojnë dhe shpërbëjnë. Ata duan një borgjezi pa proletariat. Natyrisht, botën në të cilën sundon, borgjezia e imagjinon si botën më të mirë.

Feminizmi marksist i grave dhe vajzave të reja

Lufta e klasave është luftë feministe dhe lufta feministe është luftë klasore. Proletar, pra feminizmi marksist merr materializmin si drejtim filozofik dhe shkencën ekonomike të Marksit dhe Engelsit si pikënisje parësore. Lufta duhet të synojë prishjen e sistemit që sjell dallime klasore dhe marrjen në dorëzim të mjeteve të prodhimit. Vetëm atëherë gruaja do të jetë e lirë në çdo kuptim dhe nuk do të jetë në një pozitë vartëse apo të trajtohet si një mall për të prodhuar fitim.

Gratë punëtore duhet të luftojnë kundër uzurpimit të diskursit dominues për çështjet e grave nga liberalët apo konservatorët. Gratë e klasës punëtore nuk duhet të përputhen me ideologjitë dominuese dhe të lejojnë shtypje të mëtejshme. Vajzat dhe gratë e reja si punëtorë të tanishëm dhe të ardhshëm duhet të solidarizohen me burrat dhe gratë e klasës së tyre.

Feminizmi proletar është gjithmonë në anën e punëtorëve, është trans dhe lgbt+ përfshirës, ​​është në anën e punonjësve të seksit, por lufton për shfuqizimin e industrisë së seksit, është feminizëm mjedisor dhe i gjelbër, është në solidaritet me burrat e klasës punëtore, ai është antiimperialist, antikolonialist dhe antifashist.

Llojet e tjera të feminizmit janë reformistë ose kundërrevolucionarë.

Dita Ndërkombëtare e Gruas nuk është festë për shkëmbim dhuratash apo aktivitete “politike” të pafrytshme, performuese. Dita Ndërkombëtare e Gruas është një simbol i luftës për të drejta të barabarta. Barazia do të vijë vetëm nga barazia klasore.

Për 8 Marsin revolucionar!

Simona Naumoska

Leximi: E. M.

Përktheu E. M.

Redaktorët e “Ide të zëshme” nuk janë domosdoshmërisht dakord me qëndrimet e shprehura në tekst.

Shkrimi erdhi nga tribuna e 8 Marsit “Lufta e grave brenda kufijve të neoliberalizmit”, organizuar nga “Agimi Socialist” në Qendrën Sociale “Dunja”.

Simona  Naumoska ka lindur në vitin 1997 në Prilep. Ajo është studente e mjekësisë në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup. Gjatë shkollimit të mesëm ka qenë skaut dhe njëkohësisht ka marrë pjesë në aktivitete dhe iniciativa mjedisore për të ndihmuar kategoritë e pafavorizuara sociale. Si studente ka qenë pjesë e organizatave studentore në Fakultetin e Mjekësisë. Tani ai është pjesë e ekipit të Qendrës Sociale “Dunja”. Ajo është një aktiviste për të drejtat e punës, drejtësinë sociale, të drejtat e grave dhe LGBTI.                                               

RELATED ARTICLES